Commissiedebat : Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

De vergadering is geweest

8 december 2022
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Vierde herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. de Roon (PVV)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken Sanctienaleving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging inzake toezending Kamerbrief over sabotage van Nord Stream 1 en 2

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over berichtgevingen in de media dat de boycot van Russische olie ineffectief of zelfs contraproductief is én schadelijk voor de Nederlandse economie en het prijsniveau van olieproducten in Nederland en daarbij aan te geven wat de verwachtingen van het kabinet zijn ten aanzien van een mogelijke price cap op de olieprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken verkenning erkenning genocides met andere EU lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lange termijn visie voor de Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang implementatie van het Verbeterplan n.a.v. de evacuatieoperatie vanuit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opvang en begeleiding vinden van huisvesting en werk voor de lokale oud-medewerkers Ambassade Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vorderingen Afghanistan overbrenging – stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang overbrengingen Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang overbrengingen uit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Actuele situatie in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 13 oktober over de vermeende oorlogsmisdrijven door Azerbeidzjan en de positie van onze buurlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang overbrengingen uit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ophoging financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data