Commissiedebat : Maritiem

De vergadering is geweest

8 december 2022
15:30 - 19:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(
i.v.m. verlenging CD en agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Derde Voortgangsbrief MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek 'Economische effecten smart shipping'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezegging internationale benchmark doorvaartbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel invoering reductieverplichting in de binnenvaart en stand van zaken vervolgonderzoek gebruik van biobrandstoffen in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ongevalscijfers scheepvaart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Commissiedebat Maritiem van 24 november 2021, over de SAR-helikopter

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Procesevaluatie de toren ‘De Lange Jaap’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) over walstroomvoorzieningen op terminals

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken van de openstaande toezegging met betrekking tot de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Instemmen vervoerplannen 2023 Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  OvV-rapport UK-160 Riemda

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Klimaatbeleid voor de Zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toekomst binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vierde voortgangsbrief MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief commissiedebat Maritieme Zaken 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken over het varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang vlootvernieuwing Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data