Commissievergaderingen

Donderdag 8 juli 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Moldova on 11 July 2021 in Moldova

Werkbezoek
Moldavië

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad hoc committee for the observation of the early parliamentary elections in the Republic of Moldova

Werkbezoek
Moldova (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Eerste bijeenkomst van de werkgroep inzake positionering van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven [geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Constituerende vergadering tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Toekomst Tata Steel (verplaatst naar 9 september)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 14:15 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Veranderende arbeidsmarkt

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele JBZ-Raad 14, 15 en 16 juli 2021 (verplaatst naar 5 juli 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling EU-Strategie voor COVID-19 behandelingen - 22112-3135

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Becker (VVD) om in het najaar een commissiedebat Inburgering en integratie in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Boucke en De Groot om de minister te verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen in de vergunningverlening voor gaswinning in natuurgebied Borkumse Stenen

E-mailprocedure
(besloten)