Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 juli 2021
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • G. Wilders (PVV)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d, 8 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 26-08-2021 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  do 09-09-2021 IPC Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (digitaal)
  do 16-09-2021 12.15 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 16-09-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat AVVN (nieuw ingepland)
  do 30-09-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 14-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-10-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 28-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  wo 24-11-2021 14.00 - 16.00 Commissiedebat NAVO Ministeriële
  do 25-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen commissie activiteiten 
  - Commissiedebat artikel-100 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali (na ontvangst van aanvullende artikel 100-brief, in najaar)
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede
  - Notaoverleg Mensenrechten (na ontvangst van jaarlijkse mensenrechtenrapportage)
  - Commissiedebat consulaire zaken (na ontvangst van Staat van het Consulaire 2021)
  - Commissiedebat over China
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld)
  - Videogesprek met Parlement Mongolië (na zomerreces)
  - Kennismakingsgesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman

  Nog te plannen plenaire debatten
  4. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  26. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (minister BuZa)
   
 4. 4

  Planning buitenlandse werkbezoeken

  In besloten deel van de vergadering.
  Besluit: De commissie is voornemens in het herfstreces een werkbezoek te brengen aan Estland, Letland en Litouwen. 
 5. 5

  Overzicht interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoek Informatiecentrum van Syrische Koerden, namens groep Syrische mensenrechtenorganisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. situatie van gevangenen in Syrische gevangenissen

 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

  Deze zaak was geagendeerd voor het dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië. Dit debat is komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Diverse brieven over het Midden-Oosten vredesproces

  Deze zaken waren geagendeerd voor het plenaire debat over het Midden-Oosten vredesproces. Dit debat is komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zich inzetten voor een staakt-het-vuren (Kamerstuk 21501-20-1669)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  De toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsappreciatie mededeling over de relatie met Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35850-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie over de politieke en economische ontwikkelingen in Hongkong in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de NAVO Top van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken opvolging AO Vliegen boven conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezending ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 21 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht van dossiers die raken aan het werk van de commissie Digitale Zaken

  De vaste commissie voor Digitale Zaken (DiZa) heeft uw commissie per brief verzocht om een totaaloverzicht te maken van de stukken met een digitaliseringscomponent die de commissie in behandeling heeft; en te besluiten welke stukken u wilt overdragen aan de commissie DiZa. De staf van de commissie heeft een inventarisatie gemaakt van stukken met voortouw Buitenlandse Zaken. Op dit moment zijn er geen stukken met een digitale component in behandeling.
  Besluit: Bij nieuw te ontvangen brieven met een digitale component kan de commissie na ontvangst besluiten of zij deze zelf in behandeling neemt, of overdraagt aan de commissie DiZa. Dat zouden bijvoorbeeld stukken kunnen zijn die gaan over het onderwerp internationale rechtsorde in het digitale domein.
 23. 23

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie voor Buitenlandse Zaken

  2021Z11948 Aan minister Buza - incident in de Zwarte Zee tussen Rusland en een marineschip van het VK  24-06-2021
  2021Z11144 Aan minister Buza - rappel openstaande brieven 18-06-2021
  2021Z11137 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde inzake visumaanvraag en VFS global service 18-06-2021
  2021Z12441 Aan minister Buza - feitelijke vragen Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 11-06-2021
  2021Z09779 Aan minister Buza - uitvoering motie De Roon over het aanspreken van statelijke actoren die het terroristische geweld van Hamas steunen 03-06-2021
   
 24. 24

  Voorstel rondetafelgesprek over de Nederlandse exit-strategie in Afghanistan

  Aangehouden van de vorige procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel aanvragen advies van het CAVV over de genocide op de Oeigoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel rondetafelgesprek Jezidi's