Commissievergaderingen

Woensdag 7 december 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum

Werkbezoek
Washington DC (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Doorstroomvennootschappen

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) (36218)

Wetgevingsoverleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (is omgezet in een schriftelijk overleg op 5 december 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

AIV over briefadvies Urgentie van een nieuwe Nederlandse Afrikastrategie

Gesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Technische briefing door GasTerra over de gascontracten en de situatie op de gasmarkt

Technische briefing
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ-Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 5 december 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:30 uur

Griekse Committee on National Defence and Foreign Affairs (digitaal)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 16:30 uur

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 12/13 december VERPLAATST naar 8 december

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek Biomassa (GEANNULEERD I.V.M. ONVOLDOENDE AANMELDINGEN)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Financiële markten

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok’

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (TK 26643-938)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

E-MAILPROCEDURE - Verzoek gesprek met de Heads of Mission van het Centraal-Amerikaanse Integratiestelsel (SICA) d.d. woensdag 14 december 15.00 - 16.00 - reactietermijn woensdag 7 december om 15.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen Toeslagen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Gesprekken rapporteurs financieel beheer VWS

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Politie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 20:30 uur

Technische briefing Fiscale behandeling Uber door de Belastingdienst (deels openbaar en deels besloten/vertrouwelijk)

Technische briefing
Geannuleerd