Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

7 december 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 7 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek CWIF tot aanbieding petitie m.b.t. kooihuisvesting van kippen

 4. 4

  Aankondiging website en aanbieding rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 november 2022, over het bericht dat de minister het stikstofdoel voor 2030 lijkt los te laten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inrichting fondsbegroting Transitiefonds landelijk gebied en natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tarieven 2023 NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op resterende vragen commissie over o.a. over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022 (Kamerstuk 21501-32-1469)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging externe evaluatie RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag 68e vergadering van de International Whaling Commission

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 7 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht activiteiten

  Besluit: Zodra de brief met daarin de uitnodiging voor de Grüne Woche binnen is gekomen zal zo spoedig mogelijk daarna worden geïnventariseerd wie van de commissieleden deel wil nemen aan dit werkbezoek. Indien daar voldoende leden voor zijn zal op de volgende procedurevergadering een uitgewerkt programma aan de commissie worden voorgelegd. 

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) ((opnieuw) aangevraagd door het lid Teunissen op 29 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van boeren opkoopt (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 17 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van Infrastructuur en Waterstaat)

  Tweeminutendebatten:
  do 08-12-2022 Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (Kamerstuk 28807-260)
  • 
  do 08-12-2022 
  Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11)
  • do 08-12-2022 (onder voorbehoud) Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 11/12 december (VSO)
  • Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (Kamerstuk 21501-32-1462)
  • Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 (Kamerstuk 21501-32-1454)
  • Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD d.d. 20/10)
  • Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige vragen) (21501-32-1460)
  • Tweeminutendebat Natuur (CD 09/11)

  Geplande commissiedebatten:
  • wo 25-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 januari)
  • do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  • wo 01-02-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
  • do 02-02-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Zoönosen en Dierziekten
  • wo 08-02-2023 13.00 - 18.00 
  Commissiedebat Stikstofproblematiek
  • do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Tuinbouw en Visserij

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (2 stuks op de agenda)

  Overige commissieactiviteiten:
  • 14-12-2022 Rondetafelgesprek Invulling NPLG door provincies
  • 31-01-2023 Rondetafelgesprek CRISPR-Cas

  • pm Werkbezoek Grüne Woche
  • pm Werkbezoek Zwitserland en Oostenrijk
   
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot voorhang van het Besluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep (Kamerstuk 28286-1264)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomst Landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data