Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 7 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het overzicht met aangemelde punten voor de commissie-Regeling van werkzaamheden wordt voortaan alleen rondgemaild als er aangemelde punten zijn.

 3. 3

  De commissie BiZa heeft in haar procedurevergadering besloten om toekomstige stukken over de BRP (Basisregistratie Personen) en e-ID over te dragen. De commissie wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Facebook Pages DPIA en HRIA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie moties Wetgevingsoverleg inzake de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering d.d. 14 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel reactie over het gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informeren burgers over verhoging authenticatieniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Datalek Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Strategie Digitale Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten van het onderzoek over betalen met persoonsgegevens en consumentenbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  EU-voorstel – Verordening Interoperabel Europa COM(2022) 720

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Digitale Zaken voor de periode van 17 november tot 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening Cyber Resilience Act (CRA)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving in de AI Verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reflectie en behandelvoorstel DiZa-rapporteurs Dekker-Abdulaziz en Leijten - Rapportage bevindingen ministerie van BZK inzake monitoren voortgang Moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s. (opruimen vervuilde data)

 21. 21

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Tijdens de volgende procedurevergadering worden opties voorgelegd voor het inplannen van het commissiedebat Digitale infrastructuur en economie, alsmede het eventueel voeren van een commissiedebat ter voorbereiding op de Telecomraad (Informeel) d.d. 21-22 februari 2023 in plaats van een schriftelijk overleg. Ambtelijk zal geinformeerd worden of reeds bekend is welke onderwerpen voor deze informele Telecomraad geagendeerd staan.

  Geplande activiteiten
  05-12-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  15-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nederlandse Cybersecuritystrategie
  18-01-2023 15.30 - 17.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie
  25-01-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  10-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 21-22 februari 2023
  15-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

  Procedurevergaderingen
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  25-01-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  01-02-2023 11.00 - 12.00 Strategische procedurevergadering
  08-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  16-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 22. 22

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie