Commissievergaderingen

Donderdag 7 september 2023

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen (is tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voortzetting blok 2 van het rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen d.d. 13 april 2023 (RTG is tot nader orde geannuleerd).

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Circulair bouwen - uitgesteld nieuwe datum volgt

Technische briefing
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Vice-premier van Republiek Kosovo

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Gdansk, Polen (7 t/m 10 september 2023)

Werkbezoek
Polen (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Gijs Herderscheê

Verhoor
Enquêtezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 17:30 uur

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

TenneT TSO BV over Target Grid (GEANNULEERD i.v.m. te weinig aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensievorming

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek lid Ceder (ChristenUnie) om het wetsvoorstel voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag (36389) aan te melden voor plenaire behandeling

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:45 - 13:45 uur

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

IOB inzake Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support

Technische briefing
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:45 - 15:45 uur

Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Lessen NAVO missies Afghanistan geannuleerd

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Duurzaam vervoer - tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Wijziging BTW-richtlijn inzake Invoer One Stop Shop

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (36377)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op het Samenvattend magazine uitvoering Wlz 2021-2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Mark Rutte

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

AIV-advies over een sterkere internationale rol voor de euro

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Vergadering van de begeleidingsgroep pilot burgersignalen. Verplaatsing vergadering naar 14 september (13 - 14 uur) i.v.m. afwezigheid van de commissievoorzitter op 7 september door overlappende activiteiten.

Vergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Vertoning documentaire: Esther and the law

Bijzondere procedure
Geannuleerd (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Deze vergadering is verplaatst naar 14 september 2023 i.v.m. de afwezigheid van de commissievoorzitter door overlappende activiteiten.

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Mid-term review Meerjarig Financieel Kader

Technische briefing
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Het demonstratierecht in Nederland

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal