Commissiedebat : Duurzaam vervoer - tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

7 september 2023
14:00 - 18:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(Commissiedebat wordt tot nader order uitgesteld)


In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage