Commissievergaderingen

Donderdag 7 juli 2022

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg Appreciatie REPowerEU d.d. 7 juli 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:30 uur

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Klimaat en energie (algemeen) (VERPLAATST NAAR 22 JUNI 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staatsdeelnemingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (36123)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek om een commissiebrief ter aanvulling op het ‘Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal