Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juli 2022
12:00 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • V. Maeijer (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afscheid commissiestafmedewerkers

  Onder dankzegging voor de bewezen diensten heeft de commissie afscheid genomen van de heer Bogerd (rijkstrainee bij de Parlementair Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer in Brussel), mevrouw De Vrij (adjunct-griffier) en de heer Van Haaster (commissiegriffier).
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging commissie AFET van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering (ICM) ''EU enlargement policy in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine" d.d. 27 juni 2022

 5. 5

  Uitnodiging Ambassade van Albanië, namens parlement van Albanië, voor parlementaire conferentie "Legislation and Politics for the European Youth" d.d. 19-21 september 2022

 6. 6

  Verslag van de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoofdlijnennota Europawet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid van 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarbericht 2021. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mandaatnotities rapporteurschappen kennisagenda: rechtsstatelijke ontwikkelingen en EU-informatievoorziening

 16. 16

  Mandaatnotitie COSAC-voorzittersconferentie in Praag

 17. 17

  Verslag van de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan minister van Buitenlandse Zaken inzake naleving afspraken over EU-informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de tweede helft van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  EU-voorstellen

 21. 21

  Briefing door Nederlandse ambassadeur in Praag over Tsjechische EU-prioriteiten

  Noot: In de vorige Kamerperiode was het gebruikelijk om bij de start van een nieuw EU-voorzitterschap de Nederlandse ambassadeur in de betreffende lidstaat uit te nodigen in de Kamer voor een briefing over de EU-prioriteiten van het nieuwe EU-voorzitterschap.

  Besluit: De commissie laat het ontvangen van een briefing over aan de delegaties die deelnemen aan de COSAC-conferenties in Praag en zal geen separate briefing in de Tweede Kamer plannen.
 22. 22

  Planning Raden Algemene Zaken na zomerreces


  - RAZ d.d. 20 september 2022: commissiedebat op dinsdag 13 september van 16.30 tot 18.30 uur.

  - RAZ d.d. 18 oktober 2022: zie noot.

  - RAZ d.d. 18 november 2022: commissiedebat op dinsdag 15 november van 17.00 tot 19.00 uur.

  - RAZ d.d. 13 december 2022: commissiedebat op donderdag 8 december van 10.00 tot 12.00 uur (mede ter voorbereiding van de Europese Raad van 15-16 december 2022).

  Besluit: Bovenstaande data zijn vastgesteld door de commissie.

  Noot: De commissie komt hierop terug in de volgende procedurevergadering. De minister van Buitenlandse Zaken is in de week van 11-13 oktober 2022 verhinderd wegens een buitenlands werkbezoek; de commissie behoudt zich het recht voor om eventueel een commissiedebat met een vervangende bewindspersoon te voeren.
   
 23. 23

  Commissie agenda


  07-07-2022 11.30 - 12.00 Strategische procedurevergadering
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  10-07/11-07-2022 - COSAC-voorzittersconferentie in Praag
  12-07-2022 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 14-15 juli 2022 
  30-08-2022 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele RAZ/Cohesiebeleid d.d. 2 september 2022
  08-09-2022 12.30 - 14.00 (digitaal) gesprek met Nederlandse Europarlementsleden (NIEUW)
  13-09-2022 16.30 - 18.30 Raad Algemene Zaken d.d. 20 september 2022 (NIEUW) 

  15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  26-09-2022 11.00 - 21.00 Notaoverleg Staat van de Europese Unie (in de plenaire zaal)
  06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  Herfstreces 2022 - Werkbezoek Hongarije
  03-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  13-11/15-11-2022 - Plenaire COSAC-Conferentie
  15-11-2022 17.00 - 19.00 Raad Algemene Zaken d.d. 18 november 2022 (NIEUW)
  17-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 22 november 2022 (NIEUWE DATUM)
  24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  08-12-2022 10.00 - 12.00 Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022 (NIEUW)*
  15-12-2022 11.30-12.30 Procedurevergadering
   
  * Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
   
  Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

  Besluit: Ter informatie (nieuw toegevoegde activiteiten zijn vetgedrukt).
Naar boven