Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juli 2022
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • do 07-07-2022 15.30 - 18.00 uur Commissiedebat Herstel en Wederopbouw Oekraïne 
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • di 12-07-2022 12.00 uur Inbreng feitelijke vragen Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
  • wo 13-07 t/m di 19-07 Werkbezoek Rwanda 
  • za 20-08 t/m do 25-08 Werkbezoek Egypte 
  • di 06-09-2022 16.30 - 17.15 uur Gesprek Lara Wolters, rapporteur Europees Parlement EU-voorstel IMVO 
  • di 06-09-2022 17.15 - 18.45 uur Gesprek Opstellers factsheets Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • wo 14-09-2022 13.00 - 14.00 uur Gesprek mensenrechtensituatie in Oeganda met de heer Bobi Wine (nieuw ingepland)
  • do 15-09-2022 15.00 - 18.00 uur Rondetafelgesprek Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
  • di 27-09-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • wo 28-09-2022 09.45 - 10.45 uur Gesprek met Afrikaanse parlementsleden van Climate Parliament (nieuw ingepland)
  • wo 28-09-2022 13.15 - 18.15 uur Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
  • do 20-10-2022 11.00 - 12.00 uur Digitaal gesprek Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO 
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • wo 09-11-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing inzet BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water (nieuw ingepland)
  • di 22-11-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 23-11-2022 13.30 - 16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

  Nog te plannen activiteiten
  • Strategische procedurevergadering 
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie
  • Gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet transitie hulp naar handel
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
 4. 4

  Verzoek petitieaanbieding The One Campaign

 5. 5

  Kennisagenda Afrikastrategie: factsheet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  36120-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Analyse IMVO-wetgeving in de EU en in ons omringende landen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst met EU-voorstellen 28 juni t/m 4 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z14085 Aan minister BuHa-OS - verzoek stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium, 05-07-2022
  2. 2022Z14086 Aan minister BuHa-OS - verzoek afschrift reactie brief CARE en meerdere organisaties inzake internationale klimaatstrategie, 05-07-2022
  3. 2022Z12986 Aan minister BuHa-OS -  Feitelijk vragen over Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling', 23-06-2022
  4. 2022Z11093 Aan minister BuHa-OS - reactie vragen over "Investment case" van The Global Fund om Aids" 02-06-2022
  5. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  6. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021