Commissievergaderingen

Donderdag 6 april 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - CDS

Werkbezoek
Boekarest, Roemenië (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

European Health Data Space

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Gesprek (via videoconferentie) met commissie voor Landbouw- en Grondbeleid van het Oekraïense parlement

Gesprek
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep menselijke maat

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat - 21501-33-1006

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Technische Briefing Scherpe doelen, scherpe keuzes: interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050

Technische briefing
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Reparatie van het AOW-AOV-hiaat

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Nispen over ‘Op naar een Sociaal Notariaat’ (36248)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Voorbereiding werkbezoek Japan en Zuid-Korea

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek rapporteurschap Mobiliteitsfonds en MIRT

Vergadering
Aletta geboekt op naam van Marieke zodat dit niet op de borden komt - een formele zaal is zichtbaar op de schipholborden

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Vierdaagse werkweek

Vergadering
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (is tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over het advies 'Elke regio telt!' (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

OVV-rapport bewaken en beveiligen

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep voorstel van Azarkan en Inge van Dijk om een intern onderzoek naar het functioneren van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de Commissie Werkelijke Schade (CWS) uit te laten voeren

Vergadering
(besloten)