Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 april 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • A.R. Hammelburg (D66)
 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • ma 10-04 t/m di 11-04 Werkbezoek Global Parliamentary Forum on the World Bank and IMF 
  • wo 12-04-2023 15.00 - 16.00 Technische briefing Onderhandelingen Europese handelsakkoorden in eindfase 
  • zo 16-04 t/m ma 17-04 Werkbezoek Hannover Messe 
  • do 20-04-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • di 25-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • di 09-05-2023 17.00 - 18.00 Technische briefing IOB-beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2015-2021
  • wo 10-05-2023 09.00-10.30 Ontbijtbijeenkomst Voedselzekerheid
  • do 11-05-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering  
  • do 11-05-2023 14.15 - 15.00 Gesprek United Nations Development Program
  • do 11-05-2023 18.00 - 21.00 Commissiedebat Humanitaire hulp 
  • di 23-05-2023 16.00 - 19.00 Commissiedebat Voedselzekerheid en water 
  • wo 24-05-2023 10.00 - 12.30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel -> Besluit: Indien mogelijk verlengen met 30 minuten.
  • do 25-05-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • di 30-05-2023 17.00 - 20.30 Commissiedebat Mondiale Gezondheidsstrategie 
  • do 08-06-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • wo 21-06-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 
  • di 04-07-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Afrikastrategie 
  • do 06-07-2023 10.15 - 15.00 Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling 
  • do 06-07-2023 15.30 - 16.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa)
 4. 4

  Uitnodiging SAIL voor werkbezoek aan SAIL-instituten

 5. 5

  Verzoek PAX en SOMO, namens delegatie vertegenwoordigers van slachtoffers van Colombiaanse “bloedkolenmijnen”, om gesprek d.d. 19 of 20 april 2023

 6. 6

  Geannoteerde agenda aan Tweede Kamer met inzet voor de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eerste BZ en BHOS steunpakket Oekraïne 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project “Char Development and Settlement Project – Bridging (Additional Financing)”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 en 10 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beoordeling voorstel voor de verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z05827 Aan min. BuHa-OS - verzoek toestemming technische briefing IOB beleidsdoorlichting 03-04-2023
  2. 2023Z05158 Aan min. BuHa-OS - verzoek kabinetsreactie artikel fin dagblad dd 20 maart 23-03-2023
  3. 2023Z01744 Aan min. BuHa-OS - Verzoek verslag VN Waterconferentie 02-02-2023
  4. 2022Z26300 Aan min. BuHa-OS - stand van zaken betreft de uitgaven van het Civic Space Fund voor het Zomerreces 23-12-2022
  5. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen 20-05-2021