Commissievergaderingen

Donderdag 3 september 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential committee meeting

Vergadering
Frankfort (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Herijking Canon van Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de publicatie 'Kansrijk landbouw- en voedselbeleid'

Technische briefing
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie en 5G

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV) (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden: Presentatie kennisthema Brede Welvaart (besloten, digitaal)

Vergadering
Tilanuskamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek SP voor omzetten AO 8 september in SO (svp reageren voor donderdag 3 september 12:00)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)- TK 34974

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Visitatiecommissie

Gesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Compensatiepakket Zeeland

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek voor het organiseren van een hoorzitting derde steunpakket corona

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 (33199-35)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Recente onrust en geweld in Nederland

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek lid Beckerman toezending informatie voorafgaand aan het AO Mijnbouw/Groningen

E-mailprocedure
(besloten)