Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 3 sept
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE Agenda procedureverg. cie. BuZa 3-9

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten van de commissie

Details

 • vr 04-09-2020 10.00 - 15.00 Interparlementaire Conferentie (videoconferentie) over Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid
 • do 10-09-2020 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg AVVN. Inbrengdatum verzetten naar woensdag 16 september aangezien de inzetbrief wordt vastgesteld in de Rijksministerraad van vrijdag 11 september. De ministers wordt verzocht hun reactie voor aanvang van de AVVN (maandag 21 september) aan de Kamer toe te zenden.
 • ma 14-09-2020 13.30 - 16.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • ma 28-09-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Ruslandstrategie
 • do 01-10-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • di 06-10-2020 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 15-10-2020 10.30 - 11.15 Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)
 • do 29-10-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • week van 10 november begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
 • do 12-11-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 12-11-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • ma 16-11-2020 12.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
 • di 24-11-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO
 • do 26-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE
 • do 26-11-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 26-11-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • ma 30-11-2020 14.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud
 • do 10-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 17-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
3
Verzoek Amnesty International om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Rusland
5
Stafnotitie - Kennisagenda 2020: Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen
13
Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict

Te behandelen:

15
Kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken over het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

Te behandelen:

16
Reactie op de motie van het lid Kuzu over verantwoord ondernemen in relatie tot de mensenrechtenschendingen in China (Kamerstuk 32735-293) en de motie van het lid Van Helvert over ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen (Kamerstuk 32735-299)

Te behandelen:

21
35332 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

Te behandelen:

25
Verslag van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020, de geannoteerde agenda voor de ingelaste videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 19 augustus 2020 en de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 27 en 28 augustus 2020

Te behandelen:

26
Verslag van een Schriftelijk Overleg over het verslag van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020, de geannoteerde agenda voor de ingelaste videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 19 augustus 2020 en de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 27 en 28 augustus 2020

Te behandelen:

27
[EU-SIGNALERING] BUZA - extra Informele Raad Buitenlandse Zaken op 14 augustus 2020 (SO 13 augustus 2020)
30
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z13178 Aan ministers Buza en Def - verzoek reactie op AIV advies Europese veiligheid  02-07-2020
 2. 2020Z08605 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen nieuw Oostelijk Partnerschap-beleid 13-05-2020
 3. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020 rappeleren