Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie
3
Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

Te behandelen:

18
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen