Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 september 2020
13:45 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 03-09-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
  • ma 14-09-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 24-09-2020 09.30 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 01-10-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • wo 07-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid
  • do 08-10-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Wereldbank
  • do 15-10-2020 11.45 - 12.15 Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober
  • 202044 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  • do 05-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • wo 18-11-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari

  Nog te plannen commissieactiviteiten
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van Ojik "Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen" -> Stukken worden betrokken bij de behandeling van de uitkomst van het project "IMVO-maatregelen in perspectief". 
  • Algemeen overleg Internationaal bosbehoud en biodiversiteit (Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het Woud d.d. 30 november 2020 (cie. BuZa)) -> Stukken worden betrokken bij de begrotingsbehandeling BuHa-OS 2021. 

  Nog te agendern plenaire debatten
  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  40. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  43. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  25. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  45. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken mondiale klimaatdiplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse Provincie Cabo Delgado

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport evaluatie IMVO-convenanten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen; Over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie evaluaties & toekomst bilaterale infrastructuurprogramma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging notaoverleg Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op briefadvies nr. 34 “Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de AIV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage economische missies en bezoeken, 2de helft 2019 en eerste kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden van Ojik en Sjoerdsma over cybersurveillancetechnologie en exportcontrole (Kamerstuk 35207-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake uitkomst Global Vaccin Summit, 4 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ploumen over de Kamer informeren over de inbreng op de TRIPS-vergadering (Kamerstuk 35493-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorbeelden van de dagelijkse inzet van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen op de bevordering en versterking van de rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel oplevering beleidsdoorlichting BHOS art. 1

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 28 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z13013 Aan min. BuHa-OS - Verzoek toelichting op agenda OECD Working Party en de Nederlandse inzet t.a.v. mogelijke herziening OESO-richtlijnen 01-07-2020
  2. 2020Z13018 Aan min. BuHa-OS - Reactie op initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting 01-07-2020
  3. 2020Z13015 Aan min. BuHa-OS - Selectie verschillende partnerschappen onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld 01-07-2020
  4. 2020Z13014 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie petitie m.b.t. psychosociale steun kinderen Syrië 01-07-2020
  5. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - Appreciatie EU voorstellen BuHa-OS 16-06-2020
 22. 22

  Verzoek reactie minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Nederlandse subsidiegelden voor Palestijnse organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verlenen van een exportvergunning aan chipmachinefabrikant ASML voor export aan China

  Te behandelen:

  Loading data