Commissievergaderingen

Donderdag 2 juli 2015

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 07:00 uur

Verzoek brief inzake reorganisatie nationale politie

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Oostvaardersplassen -algemeen overleg is geannuleerd, de agendapunten worden toegevoegd aan het algemeen overleg EHS en Natuurbeleid op 24 september 2015, van 15.30 tot 19.30 uur

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Discriminatie (voortzetting van het algemeen overleg van 1 april 2015) (Wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vaststelling conceptadvies dechargeverlening jaarverslagen 2014

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Telecommunicatie

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

MIRT

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek om reactie op de brief van Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen inzake Intensive Care richtlijn

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

NZa en KWF - dure (oncologische) geneesmiddelen

Technische briefing
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Stelsel gefinancierde rechtsbijstand (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Gesprek met de Onderwijsraad over het advies Jonge kind

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (is verplaatst naar 2 juli 2015 van 12.00-12.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van VN (UNHCR), dhr. Guterres

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verslag schriftelijk overleg inzake ontwerpbesluit een Europese Spoorwegruimte

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 12:45 - 14:45 uur

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (Voorheen: Actieplan kinderrechten in het Koninkrijk)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Medezeggenschap (verplaatst naar 24 september 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Briefing OPCW over onderzoek gebruik chemische wapens in Syrië

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Nederlands EU-Voorzitterschap

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten (34207)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag schriftelijk overleg Ontwerpregeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (Kamerstuk 30 196, nr. 317)

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Multilaterale Organisaties

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voortzetting Energie en SDE+

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Sportbeleid (verplaatst naar 17 juni 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Behandeling ontwerpbesluiten veiligheidsregio's

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:30 - 14:35 uur

Gezamenlijke procedurevergadering commissies Rijksuitgaven en Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:35 - 15:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Briefing OPCW over onderzoek gebruik chemische wapens in Syrië

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel leden De Boer (VVD) en Dik-Faber (CU) Rondetafelgesprek betalen in het OV 2.0

E-mailprocedure
(besloten)