Debat geweest
2 juli 2015 | 12:00 - 13:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering VWS 2 juli 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering V|WS - 2 juli 2015

Deelnemers


Agendapunten

8
Antwoorden op vragen van de commissie over Besluit inzake toezegging aan het Erasmus MC over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling t.b.v. voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis (25 268, nr. 110)

Te behandelen:

11
Kabinetsreactie op het rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’

Te behandelen:

15
Aanbieding van het aangepaste samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM)

Te behandelen:

18
afschrift van de brief die ik aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heb verzonden inzake het instellen van een Medisch Tuchtcollege BES

Te behandelen: