Commissievergaderingen

Donderdag 2 februari 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Londen, Glasgow, and Edinburgh (United Kingdom)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (TOT NADER ORDER UITGESTELD i.v.m. plenaire agenda)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:00 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Sint Eustatius

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Strategische procedurevergadering
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Gesprekken rapporteurs financieel beheer VWS

Gesprek
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vervoerplan NS 2023 en addendum op het beheerplan ProRail 2023 maatregelen tegen hoge uitval in het treinvervoer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:45 uur

Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over het besluit toekomstige zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang (31322-479)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (29628-1140)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Duurzaam vervoer - verplaatst naar 24 januari 2023

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Strategische procedurevergadering (is verplaatst naar 8 februari 2023)

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

PFAS en gezondheidseffecten

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Ontwikkelingen in Iran

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Overleg voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (Tilanuskamer) (VERPLAATST NAAR 7 FEBRUARI 2023)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Europese Rekenkamer over de kwijtingsprocedure Europese Commissie voor uitvoering begroting, jaarverslag 2021 en speciale verslagen ERK

Technische briefing
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050

Gesprek
Thorbeckezaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wet plan van aanpak witwassen (Verplaatst naar 16 februari 2023)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep

Vergadering
(besloten)