Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 februari 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel Klink (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie) om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om een verslag van de door de minister georganiseerde conferentie ‘A new era for doing business: an exchange on mandatory due diligence’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van het Lid Klink (VVD) om de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzoeken voor een brief over het flankerend beleid inzake de exportkredietverzekering, te ontvangen voor het commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium d.d. 23 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel Hammelburg (D66) om technische briefing over de nieuwsberichten omtrent mogelijke deal tussen VS, Nederland en Japan over export van chipmachines naar China en de mogelijke reactie van China hierop

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Amhaouch (CDA) om technische briefing door Nederlandse ambassade Washington over inhoud Inflation Reduction Act

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel Klink (VVD) om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om een verslag van de VN Waterconferentie met de Kamer te delen tijdig voor het commissiedebat Internationale Klimaatstrategie d.d. 30 maart 2023, waarin ook wordt ingegaan op de link met de focuslanden van het BuHa-OS beleid.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Geplande activiteiten van de commissie

  • di 07-02-2023 17:00-18:00 Gesprek Europarlementariërs INTA-commissie (nieuw ingepland)
  • wo 08-02-2023 09:00-10:00 Strategische Procedurevergadering (verplaatst van 1 feb. naar 8 feb.) 
  • wo 15-02-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie 
  • do 16-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 23-02-2023 10:00-11:00 Bijzondere procedure Somalische Halve Maan (nieuw ingepland)
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • za 25-02/ t/m vr 03-03 Werkbezoek Bangladesh 
  • di 07-03-2023 17:00-18:00 Digitaal gesprek Vlaams Parlement 
  • di 07-03-2023 18:30-21:00 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • wo 08-03-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel --> Besluit: Indien mogelijk het commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking en het commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel na elkaar te laten plaatsvinden op dezelfde datum (2 x 2 uur).   
  • do 09-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 09-03-2023 14:30-17:30 Rondetafelgesprek EU-Mercosurverdrag 
  • do 23-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 30-03-2023 10:00-13:00 Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie 
  • di 04-04-2023 10:00 Inbreng schriftelijk overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • do 06-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 20-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • di 25-04-2023 12:00 Inbreng schriftelijk overleg Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
  • di 09-05-2023 17:00-20:00 Commissiedebat Humanitaire Hulp (nieuw ingepland)
  • do 11-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • wo 24-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 25-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 08-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 22-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering 
  • do 06-07-2023 10:15-15:00 Commissiedebat Beleidscoherentie voor Ontwikkeling (nieuw ingepland)
  • do 06-07-2023 15:30-16:15 Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Global Health Strategie 
  • Commissiedebat Afrikastrategie 
 8. 8

  Verzoek Simavi tot aanbieding petitie i.h.k.v. campagne Water Wake-up Call d.d. 28 maart 2023

 9. 9

  Brief cie. EUZA - Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken rondom het verbod op werken door vrouwen werkzaam voor ngo’s in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang mondiale klimaatdiplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Lee en Thijssen over de Kamer informeren over de invulling van het subsidiekader Sectorale Samenwerking IMVO (Kamerstuk 21501-02-2549)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg over advisering van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake V-100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2023Z00733 Aan min. BuHa-OS - verzoek voortgang sectorale ontwikkeling IMVO, 20-01-2023
  2. 2022Z26300 Aan min. BuHa-OS - stand van zaken betreft de uitgaven van het Civic Space Fund voor het Zomerreces, 23-12-2022
  3. 2022Z26302 Aan min. BuHa-OS - overzicht jubilea andere landen waar NL en BHOS een relatie mee heeft, 23-12-2022
  4. 2022Z23957 Aan min. BuHa-OS - verzoek Kamer informeren over voorstel voor besluit van Gemengd Comite (CETA), 02-12-2022
  5. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021