Commissiedebat : PFAS en gezondheidseffecten

De vergadering is geweest

2 februari 2023
15:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Eerste spreker Van Esch (PvdD
)
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Uitstel uitvoering motie van het lid Beckerman over uitvoering geven aan de eerder aangenomen motie-Beckerman/Hagen over pfas en de Hedwigepolder (Kamerstuk 28089-238)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Beckerman over pfas en de Hedwigepolder (Kamerstuk 28089-238)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Plan van aanpak over de inzet van het Rijk in de aanpak van PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek over uitstoot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) door bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Chemiefabriek loosde waarschijnlijk maandenlang te veel gif: ‘Dit is extreem onwerkelijk’’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport PFAS-verdacht afval naar Indaver (België)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Herziening Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en richtlijn Prioritaire Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afhandeling toezegging stand van zaken PFAS-restrictie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  PFAS in Europees water een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data