Commissievergaderingen

Donderdag 1 december 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Paris

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Mondkapjesdeal (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Technische briefing Verordening Natuurherstel

Technische briefing
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Artikel-100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Overleg voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

EU-rapporteurs IMVO met PV OESO

Gesprek
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep begrotingsrapporteurs

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:45 uur

Gesprek met de Bulgaarse ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en minister van Justitie

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Wetenschapstoets Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen (verplaatst: nieuwe datum nog niet bekend)

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 20:30 uur

Groningen (VERPLAATST NAAR 6 DECEMBER 2022)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (25834-189)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (35341-17)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8 december 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (TK 36200-VII-17)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116) (36232-(R2174))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117) (36233-(R2175))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleidertechnologie naar China, met ASML, ASMI, IMEC en NXP.

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Dialoog informatievoorziening met de minister van Financiën

Gesprek

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Departementaal informatieplan van Financiën

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Organiseren notaoverleg of schriftelijk overleg EU-Westelijke Balkantop d.d. 6 december

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 22:00 uur

Verzoek leden Van Kent c.s. tot uitstel artikelsgewijze behandeling d.d. 2 december - uw reactie hedenavond 22.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)