Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 december 2022
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1 december 2022

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 01-12-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  • do 01-12-2022 14:30 - 15.30 uur Technische briefing VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleiderstechnologie naar China, met ASML, ASMI, IMEC en NXP 
  • do 08-12-2022 13.30 - 14.30 uur Technische briefing VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleiderstechnologie naar China door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
  • wo 21-12-2022 16.00 - 19.00 uur Commissiedebat Wapenexportbeleid 
  • do 22-12-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023 
  • wo 18-01-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Initiatiefwet IMVO 
  • do 02-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 08-02-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 15-02-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie 
  • do 16-02-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • wo 08-03-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 09-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 09-03-2023 14:30-17:30 Rondetafelgesprek EU-Mercosurverdrag (nieuw ingepland)
  • do 23-03-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 06-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 20-04-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • wo 10-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelinssamenwerking 
  • do 11-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 24-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 25-05-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 08-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 22-06-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • do 06-07-2023 13:30-14:15 Procedurevergadering (nieuw ingepland)

  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie
  • Commissiedebat Global Health Strategie 
  • Commissiedebat Afrikastrategie 
  • Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  • Commissiedebat Humanitaire hulp
  • Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne
 4. 4

  Verzoek OESO voor gesprek m.b.t. ontwikkelingssamenwerking d.d. 26 januari 2023

 5. 5

  Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep Kennisagenda Afrikastrategie

 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'How Russia Pays for War' uit The New York Times

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30-31 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 28 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening verbod producten gemaakt met dwangarbeid (Kamerstuk 22112-3537)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versnelling Raadsonderhandelingen Europese IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel voor besluit van het Gemengd Comité onder de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  EU-signalering - Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 25 november 2022

 18. 18

  EU-signalering - Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 28 november 2022

 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z22417 Aan min. BuHa-OS - verzoek planningsbrief 2023, 17-11-2022
  2. 2022Z17585 Aan min. BuHa-OS - verzoek halfjaarlijkse rapportage mondiale ontwikkelingen voedselzekerheid, 23-09-2022
  3. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 21. 21

  Brief uitkomsten EU-onderhandelingen en handelingsperspectieven IMVO

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vaststellen programma rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie