Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Sport van de begroting VWS voor het jaar 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tweede internationaal statement naar Rusland en Belarus op sportgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  European Paralympic Championships 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (Kamerstuk 30234-321)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeringsafvaardiging WK voetbal in Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken beweegbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data