Agendapunten

 1. 1

  VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN BUITENLANDSE ZAKEN

  (verzoeken die zijn aangemeld tot aan het moment van verspreiding van de agenda van de procedurevergadering)
   Donderdag 1 december 2022, bij aanvang procedurevergadering 10.00 uur: Op het moment van verspreiden van de agenda waren er geen punten aangemeld.
    
  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden toegestuurd aan het e-mailadres van de commissie.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 01-12-2022 11.00 - 12.00 Technische briefing Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie (Artikel 100-procedure) 
  do 01-12-2022 12:45 - 13:45 Gesprek met de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken (digitaal) > Nieuw ingepland
  ma 05-12-2022 14.15- 14.45 Gesprek Mr. Shalva Papuashvili, Voorzitter van het parlement van Georgie 
  wo 07-12-2022 12:15 - 13:30 Gesprek Griekse Committee on National Defence and Foreign Affairs (digitaal) > Nieuw ingepland
  wo 07-12-2022 14:00 - 15:30  Technische briefing AIV-advies" De Oekraine-oorlog als geopolitieke tijdschok en "De geopolitieke rol van Turkije:trends en toekomstscenario's" > Nieuw ingepland
  do 08-12-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan
  di 13-12-2022 19:00 - 22:00 Commissiedebat China - De commissie verzoekt het debat te verlengen met een uur, van 18.00 - 22.00 uur
  do 15-12-2022 14:00 - 18:00 Commissiedebat Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie (Artikel 100-procedure) > Nieuw ingepland

  do 22-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  Kerstreces vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023


  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek Oekraiense delegatie
  • Gesprek Factscheet open strategische autonomie
  • Gesprek Libische parlement
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
   
   
 4. 4

  Verslag inzet van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de ministeriële week van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Open Strategische Autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de OVSE Ministeriële van 1 en 2 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de NAVO Ministeriële van 29 en 30 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Actuele situatie in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 9 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Technische briefing inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 13 oktober over de vermeende oorlogsmisdrijven door Azerbeidzjan en de positie van onze buurlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen tussen 3 en 24 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z22778 Aan minister Buza- feitelijke vragen over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 22-11-2022
  2. 2022Z18368 Aan minister Buza - verzoek om een rapport van de Nederlandse ambassadeur in Armenië over zijn bezoeken aan de gebieden in Armenië met de Kamer te delen 03-10-2022 > Rappel sturen aan de minister
  3. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  4. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel santies te ontlopen 02-06-2022 > Rappel sturen aan de minister 
  5. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
   
 20. 20

  Verzoek leden van de commissie om werkreizen voor volgend jaar 2023 vast te stellen.

  Besluit:
  De commissie besluit dat voor het vaststellen van het reisprogramma 2023 niet afgewacht hoeft te worden tot de kennisagenda 2023 kan worden vastgesteld. De commissiestaf wordt gevraagd om ten behoeve van de eerstvolgende procedurevergadering een inventarisatie te starten voor suggesties voor het nieuwe reisprogramma, zodat dit geagendeerd kan worden voor de procedurevergadering van 22 december 2022.