Commissievergaderingen

Donderdag 1 juni 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - AS/CULT

Werkbezoek
Londen (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Kindermishandeling (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Gasmarkt en leveringszekerheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Staatsdeelnemingen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kaderrichtlijn Water

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van de leden Tielen (VVD), Agema (PVV), Van den Berg (CDA) en Dijk (SP) voor de nadere invulling van de reader over de organisatie van ziekenhuiszorg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Sahla (D66) om het CD Ouderenzorg d.d. 8 juni uit te stellen tot ontvangst van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Ouderenzorg

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

NATO Defence College

Gesprek
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Algemene Rekenkamer over de strafrechtketen

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2023

Gesprek
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Europese Vredesfaciliteit (EPF)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering
Nieuwspoort

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Toelichting door het SCP op de sociaal culturele verkenningen

Gesprek
Geannuleerd

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

OVSE PA - Bureau Meeting

Vergadering
Online (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Suppletoire begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spreidingswet

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet cameratoezicht douane

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Vergadering rapporteur PHS

Vergadering

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van de ministeries van EZK , JenV en van BZK voor het jaar 2023 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XIII) (36350-VI) (36350-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (kamerstuk 36350-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 12 juni 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36350-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetboek van Strafvordering (Boek 1) (36327)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (is verplaatst naar 6 juni 2023)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Strafrechtketen (is verplaatst naar 14 juni 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Digitale ontwikkelingen in de zorg (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Mestbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Verduurzaming mkb

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Innovatie (VERPLAATST NAAR 21 JUNI 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (VERPLAATST NAAR 19 APRIL 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Inning van coronabelastingschulden bij ondernemers

Technische briefing
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Onderwijsraad (gesprek vindt plaats op de Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag)

Gesprek
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Technische briefing van het ministerie van JenV inzake de Spreidingswet

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal