Rondetafelgesprek : Kaderrichtlijn Water

De vergadering is geweest

1 juni 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De volgende leden hebben zich aangemeld: Van Campen (VVD), Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Madlener (PVV), Vedder (CDA), Bromet (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Pouw-Verweij (JA21) - onder voorbehoud, Van der Plas (BBB) - onder voorbehoud en Gündogan - onder voorbehoud. 

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • E. Boutkan (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Scope

  Er zijn zorgen over het risico dat Nederland niet alle doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 zal halen. Het is dan ook gewenst dat de Kamer goed op de hoogte is van alle aspecten van de KRW, met het oog op het commissiedebat Water op 7 juni en latere debatten. Het gaat daarbij om de precieze vereisten en juridische risico’s van het niet halen van de doelen, de bronnen van vervuiling, mogelijke maatregelen, monitoring en de vergelijking met andere landen. De leden van de commissies IenW en LNV willen graag in een rondetafelgesprek het perspectief horen van wetenschappers, bestuurders, belangenorganisaties en belanghebbenden uit de praktijk.
   
   
 2. 2

  Lijst van genodigden


  Blok 1 – Wetenschappers (10.00 – 10.40 uur):
  • Universiteit Utrecht, Marleen Van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht).
  • RIVM/Universiteit Utrecht, Susanne Wuijts, (auteur rapport ‘Anticiperen op de KRW na 2027’)
  • Witteveen en Bos, Lianne Slagter (rapport ‘Analyse doelbereik KRW en mogelijke consequenties’)
   
  Blok 2 – Bestuurders / andere overheden (10.45 - 11.25 uur):
  • Unie van Waterschappen, Sander Mager 
  • IPO, Hans Kuipers (gedeputeerde Drenthe)
  • Rijkswaterstaat, Marcel van de Leemkule
   
  Blok 3 – Belangenorganisaties (11.30 - 12.10 uur):
  • LTO, Joris Baecke 
  • Stichting Natuur en milieu, Rob van Tilburg
   
  Blok 4 – Belanghebbenden uit de praktijk (12.15 - 12.55 uur): 
  • Natuurmonumenten, Tom Kunzler
  • Akkerbouwer, Klaas Schenk 
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hoogheemraad Bert de Groot
 3. 3

  Ontvangen position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data