Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 november 2014
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • G.A. van der Steur (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • M.J.J. Rebel (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • M. Azmani (VVD)
 • P. Oskam (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Inzet criminele burgerinfiltrant

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overdracht tenuitvoerlegging strafexecutie Saban B aan Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beveiliging van Joodse instellingen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Acties omtrent de dataset Hold Security

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  De inkoopfunctie van de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie van het Kabinet op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het jaarverslag van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gevolgen van het nieuwe drugsbeleid in België in Nederlandse grensregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eindrapportage onderzoek verkenning uitvoeringspraktijk ISD voor jongvolwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Politieonderwijs BES, brief van de Raad voor de Rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie en het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over de politiecellen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het artikel ‘Friesland dreigt eerste provincie zonder rechtspraak te worden’ (de Volkskrant, 22 september 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Extra sluitingsbevoegdheid burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake toezending advies dataretentie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage programma KEI

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoeksrapport “Ondergaan of Ondernemen” aangaande het actuele beeld van afpersing van het bedrijfsleven in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC-onderzoek naar drones

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Heroverweging van voorgestelde maatregelen au-pairbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief naar aanleiding van toezegging in het VAO Veiligheidsonderwerpen op 8 oktober 2014 inzake bestedingsmogelijkheden van gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief Kerk in Actie met betrekking tot overlijden van de heer Nazir

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de reactie op een brief van D.A. over een verzoek voor een verblijfsvergunning voor zijn vader

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeksrapporten over de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Validatiestelsel filantropie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actuele stand van zaken van de mogelijke terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting aan Noorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over het beleid voor asielzoekers naar landen waar ebola heerst en over het beleid voor migranten die naar Nederland komen uit landen waar ebola heerst

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op het ACVZ-advies ‘Sporen uit het verleden’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanpassing nareisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Asielinstroom september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het rapport 'Gezinnen gezien?' en reactie op richtsnoeren van de Europese Commissie inzake gezinshereniging

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op bericht ‘Tbs'er De Rooyse Wissel ontvlucht tijdens begeleid verlof’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek inzake de administratieve regeling die de Duitse toezichthouder heeft getroffen voor Google

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op vragen van het lid Van Nispen d.d. 9 oktober 2014 over de scheiding van machten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 9 en 10 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek reactie op uitkomsten enquête over rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek werkbezoek aan de Fraudehelpdesk

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek algemeen overleg opsporing en privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek inzake interparlementaire conferentie i.h.k.v. Nederlandse EU-voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek reactie op uitspraak EHRM (Tarakhel/Zwi)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Brievenlijst

 44. 44

  Verzoek uitstel algemeen overleg opvang en terugkeer op 6 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek briefing Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek reactie op twee berichten

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek toezending rapporten over de nationale politie voorafgaand aan het wetgevingsoverleg over de politie op 17 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek toezending verslag Humanitaire Top in Berlijn

  Te behandelen:

  Loading data