Debat en briefing over coronacrisis: terugblik 16 april

De Tweede Kamer debatteerde op 16 april over de coronacrisis. Daaraan voorafgaand kregen Kamerleden 's morgens een technische briefing van onder andere het RIVM. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.

Plenair debat ontwikkelingen coronavirus

Het plenaire debat werd gevoerd door de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers met minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het debat sloot af met stemmingen over de moties.

Briefing update coronavirus

Voorafgaand aan het plenaire debat kregen de Kamerleden op donderdagochtend 16 april een technische briefing. Namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf directeur Infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel een overzicht van de laatste ontwikkelingen. Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), gaf een toelichting op het testbeleid en de beschikbaarheid en verdeling van beschermingsmiddelen. Voorzitter-bestuurder Nienke Nieuwenhuizen informeerde namens Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, de Kamerleden. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de Inspectie Gezondheidszorg ging in op de situatie in verpleeghuizen, huishoudelijke hulp en de druk op de ziekenhuiszorg.

Presentaties briefing

Spelregels: aangescherpte hygiƫnemaatregelen, afstand houden

De Tweede Kamer heeft spelregels opgesteld om tijdens de debatten die zij nog fysiek voert, de maatregelen na te leven die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De debatten kunnen er daardoor anders uitzien dan gebruikelijk. Zo wordt het meubilair en gebruikt materiaal tijdens en na de debatten extra schoongemaakt. Ook zijn voor interrupties alleen de twee microfoons aan de uiteinden van het interruptieblok ingeschakeld, in plaats van alle vier. 

Eerdere debatten en briefings

De Kamer debatteert regelmatig over het coronavirus. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.