Kamer vergadert over coronacrisis: terugblik 25 en 26 maart

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 26 maart over de bestrijding van het coronavirus. Voorafgaand aan het plenaire debat kregen Kamerleden op woensdag 25 maart 2020 een technische briefing en vergaderden ze tijdens een gecombineerd wetgevingsoverleg over het aanpassen van lopende begrotingen. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.

Het plenaire debat over de coronacrisis van 26 maart 2020

 

Spelregels

De Tweede Kamer heeft spelregels opgesteld om tijdens de debatten die zij nog fysiek voert, de maatregelen na te leven die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De debatten kunnen er daardoor anders uitzien dan gebruikelijk. Zo wordt het meubilair en gebruikt materiaal tijdens en na de debatten extra schoongemaakt. Ook zijn voor interrupties alleen de twee microfoons aan de uiteinden van het interruptieblok ingeschakeld, in plaats van alle vier. 

Plenair debat ontwikkelingen coronavirus

Voor het plenaire debat kwamen minister-president Mark Rutte en ministers Martin van Rijn voor Medische Zorg en Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Kamer. Het debat werd gevoerd door de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers. De spreektijd per Kamerlid is 4 minuten, 2 minuten korter dan vorige week.

De vergadering sloot af met stemmingen over moties ingediend tijdens het debat en over het pakket aan noodmaatregelen van het kabinet

Briefing update coronavirus

Voorafgaand aan het plenaire debat kregen de Kamerleden op woensdagochtend 25 maart een technische briefing van vertegenwoordigers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus MC. Namens het RIVM informeert directeur Infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel de Kamerleden. Ook anesthesioloog-intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers gaf informatie. Hij is verbonden aan het Erasmus MC.

Presentatie RIVM

Bekijk de powerpointpresentatie van Jaap van Dissel, directeur Infectieziektenbestrijding bij het RIVM.  

Wetgevingsoverleg noodpakket banen en economie

Kamerleden spraken woensdagmiddag 25 maart met minister Wopke Hoekstra van Financiën over de gewijzigde begrotingen die nodig zijn voor het noodpakket aan maatregelen dat vorige week door het kabinet is afgekondigd om banen en inkomens te beschermen. Tijdens het wetgevingsoverleg ging de vaste Kamercommissie Financiën met de minister in debat over de ophogingen van verschillende begrotingen die voortkomen uit het pakket maatregelen. Om de begroting van 2020 kloppend te maken, zijn een aantal aanpassingen nodig. Het kabinet heeft daarom suppletoire begrotingswetten naar de Kamer gestuurd. Dit zijn voorstellen om de lopende begroting te wijzigen.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, was het aantal aanwezige Kamerleden tot het minimum beperkt. Daarom was er gekozen voor een gecombineerd wetgevingsoverleg waarin alle suppletoire begrotingswetten in een keer worden behandeld. Deze wetten hebben betrekking op de begrotingen van het ministerie van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eerdere debatten en briefings

Het is de vierde keer sinds drie weken dat de Kamer plenair debatteert over het coronavirus. Lees meer over de eerdere debatten en briefings.