Kamer vergadert over coronacrisis: terugblik 18 maart

De Tweede Kamer heeft op woensdag 18 maart 2020 gedebatteerd over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus (Covid-19). Voorafgaand daaraan kregen de Kamerleden een technische briefing van het RIVM en het Erasmus MC. Via deze site en de app Debat Gemist zijn de vergaderingen terug te zien, te beluisteren en terug te lezen.

Maatregelen in Kamer

Het was voor publiek niet mogelijk om deze vergaderingen fysiek bij te wonen vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor Kamerleden en pers golden gedragsregels, vooral om afstand te houden ten opzichte van elkaar, ook om risico's te verkleinen. 

Vijf bewindslieden  

Voor het debat kwamen minister-president Mark Rutte en de volgende ministers naar de Kamer: Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, Wopke Hoekstra van Financi├źn, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het debat werd gevoerd door de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers.

Voorafgaande briefing

Voorafgaand aan het debat kregen de woordvoerders een technische briefing van vertegenwoordigers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus MC. Namens het RIVM informeerde directeur Infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel, met ondersteuning van Menno de Jong, professor of Clinical Virology bij het AMC, de Kamerleden. Ook anesthesioloog-intensivist en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care Diederik Gommers gaf informatie. Hij is verbonden aan het Erasmus MC.

Eerdere debatten

Het was op 18 maart de derde keer in twee weken dat de Kamer plenair debatteerde over het coronavirus. U kunt hier de eerste en de tweede termijn van het debat van 5 maart terugkijken. Het debat van 12 maart kunt u hier terugzien.

Eerdere briefings

Er waren ook eerdere technische briefings over de ontwikkeling van het coronavirus. Toen waren het de leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport die ge├»nformeerd werden. Het RIVM, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de GGD Haaglanden waren vertegenwoordigd tijdens de briefing op dinsdagavond 10 maart. Ook deze bijeenkomst is terug te kijken. Een nog eerdere briefing over het onderwerp, op 3 maart van het RIVM en GGD Haaglanden, is hier terug te kijken.