Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

16 april 2020, debat - Nadenken over een exit, de situatie in verpleeghuizen en het gebruik van mondkapjes. Dat zijn belangrijke onderwerpen in het debat met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) over de stand van zaken rond de uitbraak van coronavirus COVID-19.

Er worden minder mensen opgenomen in het ziekenhuis en het aantal patiënten op de intensive care loopt langzaam terug. Kunnen we de genomen maatregelen gaan afbouwen? Ik weet nog niet wanneer dat mogelijk is, zegt Rutte, want er liggen nog steeds 1.200 mensen op de ic.

Exit?

De economische schade neemt ongekende proporties aan, vindt onafhankelijk Kamerlid Van Haga. Volgens Baudet (FvD) telt nu iedere dag voor veel zzp'ers en bedrijven. Ze pleiten daarom beiden voor een slimme exitstrategie.

We moeten nadenken over hoe we maatregelen op termijn kunnen versoepelen, zegt de premier. Maar dat kan alleen als de zorg het aankan, er voldoende inzicht is in de verspreiding van het virus en kwetsbare mensen goed beschermd zijn.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

De verpleeg- en verzorgingshuizen lijken een nieuwe brandhaard te zijn geworden in de verspreiding van het virus, zegt Klaver (GroenLinks). Hij denkt dat er een inschattingsfout is gemaakt door zorgpersoneel met klachten toch te laten werken, te vaak zonder goede beschermingsmiddelen.

Heeft de regering wel genoeg gedaan om het drama te beperken, zo vraagt Krol (50PLUS) zich af. Voor Wilders (PVV) is dat al wel duidelijk: het kabinet heeft verzuimd om zorgmedewerkers voldoende te beschermen en te testen . Bij de evaluatie moeten we hierop reflecteren, zegt minister De Jonge.

Het kabinet moet maatregelen nemen om verdere besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen te voorkomen, zegt Asscher (PvdA). Minister De Jonge wijst erop dat het aantal nieuwe locaties met een besmetting afvlakt. Het beperken van het bezoek heeft volgens hem gewerkt. Ook de betere verdeling van beschermingsmateriaal en meer testen kunnen helpen om besmettingen tegen te gaan.

Verpleeg- en verzorgingshuizen moeten alles doen om het virus buiten de deur te houden, zeggen Marijnissen (SP) en Segers (ChristenUnie), maar ze vragen ook aandacht voor de geestelijke gezondheid van de bewoners. Hoe bestrijden we eenzaamheid bij deze ouderen? Minister De Jonge belooft na te denken over de bezoekersregeling, waarbij hij veiligheid hoopt te combineren met een goede kwaliteit van leven.

Mondkapjes in de zorg

Er is een nieuw model voor de verdeling van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Maar zijn de tekorten daarmee opgelost? Daar lijkt het volgens veel woordvoerders nog niet op.

Er is hard gewerkt om beschermingsmiddelen in te kopen, verzekert minister De Jonge. Het heeft soms tijd gekost voordat die daadwerkelijk werden geleverd, maar dat komt volgens hem steeds beter op gang.

Hoe meten we of de bescherming werkt in verpleeghuizen en in de thuiszorg? Van der Staaij (SGP) werpt deze vraag op. Hij wil dat er een duidelijke registratie komt, zodat er zicht is op het aantal sterfgevallen.

Mondkapjes buiten de zorg

In veel andere landen vraagt de overheid burgers om mondbescherming te dragen. Waarom doet Nederland dat nog niet? Verschillende woordvoerders vragen zich dat af.

We moeten een open discussie voeren, vindt Dijkhoff (VVD). Het dragen van mondkapjes kan volgens hem in bepaalde situaties helpen om maatregelen sneller af te bouwen. Hij vraagt de regering om dit in kaart te brengen.

We moeten praktisch bezien wat mogelijk is, zegt premier Rutte, bijvoorbeeld bij contactberoepen. Maar het dragen van een mondkapje is volgens hem geen alternatief voor de 1,5 metersamenleving.

App

Het kabinet is bezig met een app om de contacten van coronapatiënten op te sporen. Ouwehand (PvdD) heeft hier nog veel vragen over. Is zo'n app überhaupt effectief? Is er voldoende testcapaciteit om het contact- en traceersysteem te voeden met besmette patiënten? Wat is de maatschappelijke impact?

Wetenschappers wijzen op de gevaren voor onze fundamentele rechten en vrijheden, de democratie en de rechtsstaat, betoogt onafhankelijk Kamerlid Van Kooten. Het gebruik van de app schept volgens haar een precedent.

Er worden harde voorwaarden gesteld aan de app, verzekert minister De Jonge. Die zijn gebaseerd op adviezen van experts.

Instellingen

Maatschappelijke, culturele en religieuze instellingen hebben het moeilijk in deze crisis, zegt Azarkan (DENK). Er zijn minder vrijwilligers, en inkomsten lopen terug. Hij oppert om een loket in te stellen waar ze terechtkunnen met problemen.

De steunmaatregelen zijn ook van toepassing op deze organisaties, zegt Rutte. Ook wordt steeds opnieuw bekeken of extra instrumenten nodig zijn.

Internationale hulp

Het virus trekt zich niets aan van landsgrenzen, benadrukt Jetten (D66). Hij pleit voor coronahulp in ontwikkelingslanden. Die is ook in het Nederlands belang, zo betoogt hij, omdat het virus sneller terugkeert als het daar blijft rondgaan. Heerma (CDA) stelt voor om advies te vragen aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die suggestie neemt de premier over.

De Kamer debatteerde eerder op 12, 18 en 26 maart, 1 en 8 april over de uitbraak van het coronavirus. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Zie ook: