Toezeggingen

Zoekresultaten (190)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe de Kamer na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 te informeren over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 2369) inzake het tegengaan van straffeloosheid in Jemen

TZ202209-003

Toegezegd aan Dijk, J.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe in het verslag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 specifiek een terugkoppeling te geven over de Nederlandse inzet op het punt van migratie en het punt van bevroren Afghaanse tegoeden.

TZ202209-002

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om de Kamer te informeren over het standpunt van Nederland betreft een Executive Order in het kader van gegevensuitwisseling tussen de VS en de EU en het concept –adequaatheidsbesluit wat hiervoor goedgekeurd moet worden in

TZ202211-044

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om alle verschillende opties om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden nogmaals te bekijken en de Kamer hierover te informeren, dit voor het eind van het jaar.

TZ202211-043

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden om kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven samen te brengen voor de wederopbouw van Oekraïne, bijvoorbeeld door het benoemen van een speciaal Oekraïnegezant, dit voor

TZ202211-042

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om de Kamer te informeren over de samenhang tussen voedselzekerheid en klimaat en de noodzaak om voedselsystemen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, dit voor het eind van jaar.

TZ202211-041

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om in de te ontvangen Afrikastrategie een korte, middellange en lange actieagenda op te nemen voor gelijkwaardige economische ontwikkeling.

TZ202211-040

Toegezegd aan Amhaouch, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting). De minister zegt toe om in de te ontvangen Afrikastrategie in te gaan op de extreme armoede in landen waar Nederland nu geen brede OS-relatie mee heeft maar uit gaat van private sectorontwikkelingen en wat dit voor kinderen betekent

TZ202211-039

Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid . De minister zegt toe de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de uitvoering van de motie-Brekelmans over buitenlandse bedreiging van de diaspora in Nederland als expliciet onderdeel van het mensenrechtenbeleid (32735, nr. 325) en over het binnenlandse meldpunt.

TZ202210-150

Toegezegd aan Valstar, P.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid . De minister zegt toe om in bilateraal verband, EU-verband en VN-verband te zullen pleiten voor een internationaal onderzoek naar de brand in de Iraanse gevangenis en de Kamer daar uiterlijk over twee weken over te informeren in een brief. Ook zal hij daarin een terugkoppeling geven van de mogelijkheden om Iran

TZ202210-149

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD 19/10)

Toezegging bij Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD 19/10). De minister zegt toe om terug te komen in het verslag van RBZ handel op de effectuering en de naleving van duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden.

TZ202210-142

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel . De minister zegt toe dat er deze week een brief komt over de handelsrelatie met Mercosur.

TZ202210-141

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel . De minister zegt toe deze week nog met de antwoorden te komen op het schriftelijk overleg Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne van 13 oktober 2022.

TZ202210-140

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel . De minister herbevestigd de toezegging om circulariteit mee te nemen in de grondstoffenstrategie.

TZ202210-139

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister komt terug op het al dan niet sanctioneren van de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne, in het verslag van de RBZ.

TZ202210-133