Toezeggingen : Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De minister zegt toe de Kamer per brief te informeren over een vangnetregeling voor internationale klimaatinvesteringen van ondernemers.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05903
Datum: 28 sep 2022
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking