Toezeggingen : Toezegging bij Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159))

De minister zegt toe om naar aanleiding van zijn bezoek aan Curaçao van volgende maand samen met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een brief te sturen aan de Tweede Kamer, met afschrift aan de Staten van Curaçao, over de wijze waarop Nederland meer ondersteuning kan bieden aan de Caribische Landen in het proces van totstandkoming van verdragen en over de vraag hoe de democratische controle op en de betrokkenheid van de Staten bij de totstandkoming van internationale verdragen die dit land raken, verbeterd kan worden.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Mulder, A.H. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04355
Datum: 4 okt 2022
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (36017-(R2159))
Commissie (voortouw): Tweede Kamer