Toezeggingen : Toezegging bij AVVN

De minister zegt toe de Kamer na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 te informeren over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 2369) inzake het tegengaan van straffeloosheid in Jemen

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Dijk, J.J. van (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06525
Datum: 6 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): AVVN
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken