Toezeggingen : Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De minister zegt toe de Kamer nog voor de begrotingsbehandeling in een brief te informeren over de opties om MKB-fondsen en kernkapitaal zo optimaal mogelijk in elkaars verlengde te laten fungeren.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Amhaouch, M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05903
Datum: 28 sep 2022
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking