Toezeggingen

Zoekresultaten (7)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe dat het kabinet in de jaarlijkse EU-OS-rapportage in mei uitgebreider zal ingaan op de EU Global Gateway en de wijze waarop Nederland in dit verband inzet op een geïntegreerde benadering van derde landen en het zo praktisch mogelijk vertalen naar

TZ202402-115

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer binnen een maand te informeren hoe humanitaire hulp afkomstig uit Nederland meer zichtbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door vlaggen, en of het

TZ202402-033

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in 2024 per brief te informeren over het nieuw programma voor het maatschappelijk middenveld na 2025.

TZ202402-032

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de negatieve effecten van handelsverdragen en hoe deze kunnen worden gedempt in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren

TZ202402-030

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9)

Toezegging bij Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023 te informeren over de stand van zaken van de hulpverlening in Afghanistan.

TZ202310-171

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023, te informeren over de stand van zaken inzake hulpverlening in Afghanistan.

TZ202310-158

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Defensie Industrie Strategie

Toezegging bij Defensie Industrie Strategie. De minister voor BuHa-OS zal op korte termijn een reactie geven op de initiatiefnota ven de leden Valstar en Boswijk over harmonisatie van wapenexportbeleid.

TZ202302-015

Toegezegd aan Boswijk, D.G.