Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023, te informeren over de stand van zaken inzake hulpverlening in Afghanistan.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Boswijk, D.G. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05819
Datum: 26 okt 2023
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer