Toezeggingen : Toezegging bij Defensie Industrie Strategie

De minister voor BuHa-OS zal op korte termijn een reactie geven op de initiatiefnota ven de leden Valstar en Boswijk over harmonisatie van wapenexportbeleid.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Boswijk, D.G. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09678
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Defensie Industrie Strategie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Defensie