Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

De minister zegt toe dat het kabinet in de jaarlijkse EU-OS-rapportage in mei uitgebreider zal ingaan op de EU Global Gateway en de wijze waarop Nederland in dit verband inzet op een geïntegreerde benadering van derde landen en het zo praktisch mogelijk vertalen naar projecten.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Boswijk, D.G. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01120
Datum: 14 feb 2024
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer