Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9)

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023 te informeren over de stand van zaken van de hulpverlening in Afghanistan.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Boswijk, D.G. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06424
Datum: 26 okt 2023
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer