Wetsvoorstel

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets.

Activiteiten

30 jun 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 15:30

Debat terugkijken
25 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:50 - 16:30

20 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Niet controversieel verklaren.

10:15 - 11:15

04 feb 2021
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

10:00 - 10:00

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 februari a.s. te 10.00 uur.

10:00 - 11:30

17 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 januari 2021 om 14.00 uur.

10:00 - 11:00

15 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

09 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 feb 2021

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 mei 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
25 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 jun 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (1e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
08 jul 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
08 sep 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
09 sep 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
22 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

25 jun 2021
Download Sprekerslijst
06 sep 2021
Download Beslisnota
Alle documenten