Wetsvoorstel

Wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM) in verband met de evaluatie van de herziening van de WRM uit 2009, gewijzigde inzichten met betrekking tot de nascholing van beroepschauffeurs en de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan te wijzen als handhavende instantie.
De herziening uit 2009 (wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijondericht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk - Stb. 2008, 432) omvatte het verbreden van de certificaateis tot alle vormen van rijonderricht, het invoeren van de geschiktheidstest, het competentiegericht instructeursexamen, de verplichte stage en het herintrederstraject en de vervanging van de periodieke applicatietoets door een verplichte bijscholing. Belangrijk doel van de herziening was het verder verbeteren van de kwaliteit van het rijonderricht. Een hogere kwaliteit van de rijopleiding zou ervoor moeten zorgen dat de opgeleide beginnende bestuurders een veiliger rijgedrag vertonen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

04 dec 2018
27 nov 2018
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
21 nov 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:30 - 17:45

Debat terugkijken
27 sep 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:16 - 13:00

Debat terugkijken
27 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:15

27 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

10 apr 2018
14 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 10 april 2018.

10:15 - 11:15

05 dec 2017
08 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de toezending van de Nota van Wijziging op het genoemde wetsvoorstel.

10:15 - 11:15

01 nov 2016
16 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 23:59

15 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

17 feb 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 8 maart 2016 te 12.00 uur. Dit in verband met de ontvangen nota van wijziging.

10:15 - 11:15

08 apr 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2015 te 12.00 uur

10:15 - 11:15

07 apr 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Instrastructuur en Milieu

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

31 mrt 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
07 apr 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 apr 2015

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
19 mei 2015

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 feb 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
08 mrt 2016

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 jun 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
16 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 nov 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
08 nov 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
05 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
17 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mrt 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
10 apr 2018

Inbreng nader verslag nav Tweede Nota van Wijziging (34182-12) op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jun 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
27 jun 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (1e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
21 nov 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (re-en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 sep 2018
Download Sprekerslijst
04 dec 2018
Download eindtekst 34182
Alle documenten