Wetsvoorstel Wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM) in verband met de evaluatie van de herziening van de WRM uit 2009, gewijzigde inzichten met betrekking tot de nascholing van beroepschauffeurs en de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan te wijzen als handhavende instantie.
De herziening uit 2009 (wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijondericht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk - Stb. 2008, 432) omvatte het verbreden van de certificaateis tot alle vormen van rijonderricht, het invoeren van de geschiktheidstest, het competentiegericht instructeursexamen, de verplichte stage en het herintrederstraject en de vervanging van de periodieke applicatietoets door een verplichte bijscholing. Belangrijk doel van de herziening was het verder verbeteren van de kwaliteit van het rijonderricht. Een hogere kwaliteit van de rijopleiding zou ervoor moeten zorgen dat de opgeleide beginnende bestuurders een veiliger rijgedrag vertonen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:45

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:16 - 13:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 10 april 2018.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:21

Procedurevergadering

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de toezending van de Nota van Wijziging op het genoemde wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 8 maart 2016 te 12.00 uur. Dit in verband met de ontvangen nota van wijziging.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2015 te 12.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Instrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 31 maart 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 april 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 8 april 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 4. 19 mei 2015

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 17 februari 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 6. 8 maart 2016

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 15 juni 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 8. 16 juni 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 1 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 9 november 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 11. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 12. 8 november 2017

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 13. 5 december 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 20 december 2017

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 15. 17 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 14 maart 2018

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 17. 10 april 2018

  Inbreng nader verslag nav Tweede Nota van Wijziging (34182-12) op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 18. 27 juni 2018

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 19. 27 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 27 september 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

 21. 21 november 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (re-en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

 22. 27 november 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 23. 4 december 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven