Gang

Wetsvoorstel Wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM) in verband met de evaluatie van de herziening van de WRM uit 2009, gewijzigde inzichten met betrekking tot de nascholing van beroepschauffeurs en de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan te wijzen als handhavende instantie.
De herziening uit 2009 (wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijondericht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk - Stb. 2008, 432) omvatte het verbreden van de certificaateis tot alle vormen van rijonderricht, het invoeren van de geschiktheidstest, het competentiegericht instructeursexamen, de verplichte stage en het herintrederstraject en de vervanging van de periodieke applicatietoets door een verplichte bijscholing. Belangrijk doel van de herziening was het verder verbeteren van de kwaliteit van het rijonderricht. Een hogere kwaliteit van de rijopleiding zou ervoor moeten zorgen dat de opgeleide beginnende bestuurders een veiliger rijgedrag vertonen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:16 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de toezending van de Nota van Wijziging op het genoemde wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 8 maart 2016 te 12.00 uur. Dit in verband met de ontvangen nota van wijziging.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2015 te 12.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Instrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 31 maart 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 april 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Instrastructuur en Milieu 

 3. 8 april 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2015 te 12.00 uur 

 4. 19 mei 2015

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 februari 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 8 maart 2016 te 12.00 uur. Dit in verband met de ontvangen nota van wijziging. 

 6. 8 maart 2016

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 15 juni 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 16 juni 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 1 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 9 november 2016

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 11. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 12. 8 november 2017

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de toezending van de Nota van Wijziging op het genoemde wetsvoorstel. 

 13. 5 december 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 17 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 14 maart 2018

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 10 april 2018. 

 16. 10 april 2018

  Inbreng nader verslag nav Tweede Nota van Wijziging (34182-12) op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 17. 27 juni 2018

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 18. 27 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 19. 27 september 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 20. 21 november 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (re-en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 21. 27 november 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 22. 4 december 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten