• 4 maart

  Kredietunies kunnen rekenen op enthousiasme

  4 maart 2015, initiatiefwetsvoorstel - Mulder (CDA) en Nijboer (PvdA) willen de kredietverlening aan het mkb vooruit helpen met minder regels voor kredietunies. Hun plan wordt goed ontvangen in de Kamer.

 • 4 maart

  Correctiemechanisme tegen hoge tekorten lagere overheden

  4 maart 2015, wetsvoorstel - Hoe kan het Rijk de tekorten van decentrale overheden beheersen, zonder hun autonomie te zeer aan te tasten? Minister Dijsselbloem (Financiën) verdedigt het correctiemechanisme dat hij daartoe wil invoeren.

 • 4 maart

  Lwoo en pro gaan op in passend onderwijs

  4 maart 2015, wetsvoorstel - Door leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het passend onderwijs, wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de onderwijsondersteuning in het voorgezet onderwijs efficiënter en effectiever organiseren.

 • 4 maart

  Aanbevelingen aardbevingsrapport overgenomen

  3 maart 2015, debat - Minister Kamp (Economische Zaken) neemt de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in het rapport over de aardbevingsrisico's in Groningen over.

 • 3 maart

  ChristenUnie: voorkom clustering bij aanbestedingen

  3 maart 2015, mondelinge vragen - Schouten (ChristenUnie) ergert zich eraan dat Rijkswaterstaat in een aanbestedingsopdracht het clusterverbod heeft genegeerd. Deze aanbesteding is na een klachtenprocedure dan ook opgeschort, reageert minister Kamp (Economische Zaken).

 • 3 maart

  CDA: haal heckrunderen uit Oostvaardersplassen

  3 maart 2015, mondelinge vragen - De grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen lijden onnodig, vindt Geurts (CDA). Hij vraagt minister Kamp (Economische Zaken) om de heckrunderen uit het gebied te verwijderen.

 • 3 maart

  PvdA: verhuurbemiddelaars gebruiken truc

  3 maart 2015, mondelinge vragen - Verhuurbemiddelaars gebruiken een truc waardoor ze te veel geld voor bemiddeling kunnen berekenen, stelt Monasch (PvdA). Huurders moeten daardoor ten onrechte vaak honderden euro's betalen.

 • 3 maart

  CDA blij met harde aanpak hennepteelt

  3 maart 2015, mondelinge vragen - Het Openbaar Ministerie wil de georganiseerde hennepteelt "volledig de nek omdraaien". Van Toorenburg (CDA) juicht dat toe en vraagt minister Opstelten (Justitie) om daarvoor voldoende capaciteit vrij te maken.

 • 3 maart

  50PLUS: ouderen moeten thuis kunnen blijven wonen

  3 maart 2015, mondelinge vragen - Voorkom dat mensen die van een instelling naar de eigen woning zijn verhuisd, naar die instelling terug moeten omdat zij thuis minder zorg krijgen. Krol (50PLUS) wil dat staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) ingrijpt.

 • 3 maart

  PvdA vraagt naar gevaar asbestdaken

  3 maart 2015, mondelinge vragen - Cegerek (PvdA) wil weten in hoeverre oude asbestdaken direct gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Staatssecretaris Mansveld (Milieu) noemt dat gevaar "enorm".

 • 2 maart

  Nieuwe regels voor verzekeraars

  2 maart 2015, wetsvoorstel - De Kamer steunt een wetsvoorstel van minister Dijsselbloem (Financiën) waarmee nieuwe Europese eisen voor verzekeraars vanaf 1 januari 2016 in Nederland gelden.

 • 27 februari

  Schijnconstructies aangepakt

  26 februari 2015, wetsvoorstel - Door aanscherping van de wetgeving wil minister Asscher (Sociale Zaken) uitbuiting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, verdringing van Nederlandse werknemers en oneerlijke concurrentie via schijnconstructies tegengaan.

 • 26 februari

  Nederlanderschap sneller ontnomen bij terrorisme

  26 februari 2015, wetsvoorstel - Niet alleen een veroordeling voor terrorisme, maar ook voor (hulp bij) de voorbereiding daarvan wordt reden om het Nederlanderschap te ontnemen. De Kamer debatteert over dit voorstel van minister Opstelten (Justitie).

 • 26 februari

  RSJ krijgt andere inrichting

  26 februari 2015, wetsvoorstel - De Kamer steunt het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Justitie) om de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) anders in te richten.

 • 25 februari

  Griekenland domineert debat over Europese top

  25 februari 2015, debat - De Kamer blikt terug op de Europese top en bespreekt het akkoord over de steunmaatregelen voor Griekenland.

vorige 15 resultaten1...9394959697...113volgende 15 resultaten