9 april 2015

Oppositie kritisch over rol Dijsselbloem bij ABN AMRO

9 april 2015, debat - Had minister Dijsselbloem (Financiën) meer kunnen doen om de onrust over de salarisverhogingen bij ABN AMRO te voorkomen? De oppositie denkt van wel en heeft kritiek op zijn optreden.

lees meer
8 april 2015

Plan van aanpak voor gehandicaptenzorg

8 april 2015, debat - Naar aanleiding van een zwartboek met schokkende meldingen zegt staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) de Kamer een plan van aanpak voor de gehandicaptenzorg toe.

lees meer
8 april 2015

Regering neemt ICT-aanbevelingen deels over

8 april 2015, debat - Minister Blok (Rijksdienst) neemt een deel van de aanbevelingen uit het eindrapport van de tijdelijke commissie ICT (TCICT) over. Vooral de positie van het Bureau ICT-toetsing (BIT) zorgt voor discussie.

lees meer
7 april 2015

Eigen bijdrage voor veroordeelden

7 april 2015, wetsvoorstellen - Veroordeelden moeten een eigen bijdrage gaan betalen voor opsporing, vervolging, berechting, slachtofferzorg en detentie. De Kamer bespreekt de plannen van minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff van Justitie.

lees meer
7 april 2015

PvdA: verhoog financieel bewustzijn jongeren

7 april 2015, mondelinge vragen - Mbo'ers hebben steeds vaker schulden. Jadnanansing (PvdA) vraagt minister Bussemaker (Onderwijs) daarom, het financieel bewustzijn van jongeren te verhogen. Zij wijst ook op de verantwoordelijkheid van telecombedrijven.

lees meer
7 april 2015

ChristenUnie: leg wedstrijd stil bij kwetsende spreekkoren

7 april 2015, mondelinge vragen - Segers (ChristenUnie) zet vraagtekens bij het niet stilleggen van een voetbalwedstrijd na kwetsende spreekkoren. Het is een lokale zaak, zegt minister Van der Steur (Justitie), maar bestaande afspraken hierover moeten worden nageleefd.

lees meer
7 april 2015

Klein: schaf gemeentelijke belasting op kabels af

7 april 2015, mondelinge vragen - Onafhankelijk Kamerlid Klein wil dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) het gemeenten snel onmogelijk maakt om meer belasting op kabels en leidingen te gaan heffen.

lees meer
7 april 2015

PVV: onderneem actie tegen geweld op het spoor

7 april 2015, mondelinge vragen - Gaat het kabinet eindelijk eens iets doen aan het aanhoudende geweld tegen spoorwegpersoneel? Madlener (PVV) toont zich ongeduldig, maar staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) stelt dat er juist al veel gebeurt.

lees meer
2 april 2015

Nederlands EU-voorzitterschap werpt schaduw vooruit

2 april 2015, debat - Wat moet Nederland in 2016 tijdens zijn EU-voorzitterschap op de Europese agenda zetten? Die vraag komt diverse malen naar voren in het debat over de Staat van de Europese Unie.

lees meer
2 april 2015

Steun voor associatieovereenkomsten

2 april 2015, wetsvoorstellen - Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) krijgt steun van VVD, PvdA, CDA en D66 voor de associatieakkoorden die de EU met Oekraïne, Georgië en Moldavië wil sluiten. PVV en SP zijn kritisch.

lees meer
1 april 2015

Bussum, Naarden en Muiden worden Gooise Meren

1 april 2015, wetsvoorstel - Aan de lange herindelingsgeschiedenis van Bussum, Naarden en Muiden komt een eind: een meerderheid steunt het wetsvoorstel om deze gemeenten te laten fuseren tot de Gooise Meren.

lees meer
1 april 2015

Verwerking vlees en vis moet veilig zijn

1 april 2015, debat - Is de controle op de verwerking van vlees en vis goed geregeld? Die vraag staat centraal in een debat over voedselveiligheid met staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en minister Schippers (Volksgezondheid).

lees meer
1 april 2015

Associatieakkoorden met Oekraïne, Georgië en Moldavië

1 april 2015, wetsvoorstel - De Europese Unie wil de samenwerking met Oekraïne, Georgië en Moldavië vastleggen in associatieovereenkomsten. De Kamer debatteert hierover met minister Koenders (Buitenlandse Zaken).

lees meer
31 maart 2015

Eerlijker concurrentie op het spoor

31 maart 2015, wetsvoorstel - Met een wijziging van onder meer de Spoorwegwet wil staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) de marktwerking op het spoor en het toezicht daarop versterken. Een Kamermeerderheid steunt haar wetsvoorstel.

lees meer
31 maart 2015

ChristenUnie: abortuspil niet aan individuen verstrekken

31 maart 2015, mondelinge vragen - Mag een abortuspil worden voorgeschreven en verstrekt aan individuele patiënten? Volgens Dik-Faber (ChristenUnie) moet deze route niet worden opengezet, maar minister Schippers (Volksgezondheid) wil de deur niet meteen dichtgooien.

lees meer

vorige 15 resultaten1...135136137138139...157volgende 15 resultaten