16 april 2015

Wet werk en zekerheid moet flexwerkers bescherming bieden

16 april 2015, debat - De Kamer wil bescherming van flexwerkers, voor en na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. Iedereen moet naar die bedoeling van de wet handelen, antwoordt minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

lees meer
15 april 2015

Bureaucratie in wijkverpleging moet omlaag

15 april 2015, debat - Er is onrust rond de wijkverpleging, onder andere door de uitspraken van PvdA-leider Samsom. Door de administratieve rompslomp te verminderen, moeten wijkverpleegkundigen meer ruimte krijgen voor de zorg.

lees meer
15 april 2015

Weerzin tegen fusie Habion en Woonzorg Nederland

15 april 2015, debat - Een ruime Kamermeerderheid ziet weinig in de voorgenomen fusie tussen de woningcorporaties Habion en Woonzorg Nederland. De onafhankelijke toezichthouder beslist erover, reageert minister Blok (Wonen).

lees meer
15 april 2015

Onderscheid wanbetalers zorgpremie onuitvoerbaar

15 april 2015, wetsvoorstel - De politiek wil wanbetaling van zorgpremies hard aanpakken, zonder mensen te raken die echt niet kunnen betalen. Maar het blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar om dit onderscheid te maken.

lees meer
14 april 2015

Juridisch Loket moet inloopspreekuur houden

14 april 2015, debat - Een Kamermeerderheid wil dat de inloopspreekuren bij het Juridisch Loket openblijven. Staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) zegt toe spoedig met het Juridisch Loket in overleg te treden over de wens van de Kamer.

lees meer
14 april 2015

PvdA: discriminatie van moslimagenten onacceptabel

14 april 2015, mondelinge vragen - Moslims binnen de Nationale Politie worden soms door hun collega's uitgesloten, terwijl de politie volgens Marcouch (PvdA) discriminatie juist moet bestrijden. Minister Van der Steur (Veiligheid) beaamt dat: "De politie is er voor iedereen."

lees meer
14 april 2015

50PLUS: laatste werkzame jaren onoverzichtelijk

14 april 2015, mondelinge vragen - De laatste jaren van hun werkzame leven worden voor mensen in financieel en fiscaal opzicht wel érg onoverzichtelijk, vindt Krol (50PLUS).

lees meer
14 april 2015

SP: uitzondering op strenge regels paspoortfoto's mogelijk

14 april 2015, mondelinge vragen - SP'er Van Raak vraagt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) om uitzonderingen op de strenge regels voor paspoortfoto's mogelijk te maken. Voor sommige gehandicapten blijken die regels namelijk problematisch.

lees meer
14 april 2015

D66: zie af van korting op taalonderwijs

14 april 2015, mondelinge vragen - Van Meenen (D66) vraagt staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om niet over te gaan tot een bezuiniging op het budget voor jonge kinderen met een taalachterstand.

lees meer
14 april 2015

VVD: bereikbaarheid huisartsen moet beter

14 april 2015, mondelinge vragen - Niet alle huisartsen pakken de telefoon binnen twee minuten op. Arno Rutte (VVD) vraagt minister Schippers (Volksgezondheid) hoe de bereikbaarheid van huisartsen verder kan worden verbeterd.

lees meer
14 april 2015

Europese harmonisatie asielprocedures en -opvang

13 april 2015, wetsvoorstel - Staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) legt twee Europese richtlijnen voor asielprocedures en asielopvang vast in de Nederlandse Vreemdelingenwet. Er is brede steun voor zijn voorstel.

lees meer
9 april 2015

Hogere boetes bij overtreding Warenwet

9 april 2015, wetsvoorstel - De Kamer steunt een voorstel van minister Schippers (Volksgezondheid) waarmee bedrijven die de Warenwet overtreden hogere boetes kunnen krijgen.

lees meer
9 april 2015

Oppositie kritisch over rol Dijsselbloem bij ABN AMRO

9 april 2015, debat - Had minister Dijsselbloem (Financiën) meer kunnen doen om de onrust over de salarisverhogingen bij ABN AMRO te voorkomen? De oppositie denkt van wel en heeft kritiek op zijn optreden.

lees meer
8 april 2015

Plan van aanpak voor gehandicaptenzorg

8 april 2015, debat - Naar aanleiding van een zwartboek met schokkende meldingen zegt staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) de Kamer een plan van aanpak voor de gehandicaptenzorg toe.

lees meer
8 april 2015

Regering neemt ICT-aanbevelingen deels over

8 april 2015, debat - Minister Blok (Rijksdienst) neemt een deel van de aanbevelingen uit het eindrapport van de tijdelijke commissie ICT (TCICT) over. Vooral de positie van het Bureau ICT-toetsing (BIT) zorgt voor discussie.

lees meer

vorige 15 resultaten1...134135136137138...157volgende 15 resultaten