In 2003 fuseerden de luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM. KLM behield een grote mate van zelfstandigheid binnen de nieuwe holding. Het Nederlandse deel van de holding boekt over het algemeen betere resultaten dan het Franse. Minister Van Nieuwenhuizen benadrukt het belang van KLM voor de Nederlandse economie, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat.

Franse stakingen

Een van de redenen dat Air France slechter presteert, zijn de vele acties van het personeel, denken verschillende woordvoerders. Paternotte (D66) vindt het moeilijk om begrip op te brengen voor "stakende piloten die 20.000 euro opslag vragen bij een bedrijf dat in de problemen zit".

Van Dijk (PvdA) en Laçin (SP) vinden het onjuist om over acties van het Franse personeel te oordelen. Het is een Frans arbeidsconflict waarmee we ons niet moeten bemoeien, zo sluit Kröger (GroenLinks) zich daarbij aan.

Bedrijfsstructuur

In 2015 heeft het kabinet afspraken gemaakt over de zelfstandigheid van KLM in de holding, maar die zijn nooit formeel vastgelegd. De belangrijkste punten zijn:

  • geen verdere centralisatie van activiteiten en bedrijfsonderdelen naar Parijs

  • geen overheveling van banen naar Parijs

  • behoud van zelfstandig financieel beheer

"Het mooiste bedrijf van Nederland" loopt gevaar, zegt Graus (PVV). Hij vreest voor een Franse machtsgreep in de holding. Net als Dijkstra (VVD) en Laçin (SP) pleit hij daarom voor het alsnog juridisch vastleggen van de gemaakte afspraken. We moeten "gegraai in de KLM-kas" voorkomen, zegt Amhaouch (CDA).

Aandelen

De Nederlandse Staat heeft 5,92% van de KLM-aandelen in handen, de Franse staat 14,3% van de aandelen van de holding. Is dit een wenselijk situatie?

Paternotte (D66) betoogt dat Air France en de Franse staat een te nauwe band hebben: het is beter als beide overheden hun aandelen verkopen. Maar Van Dijk (PvdA) vindt dat Nederland zijn aandelen moet houden, want die geven invloed. Om die te vergroten moeten we juist meer aandelen kopen, stelt Graus (PVV).

Minister Van Nieuwenhuizen benadrukt dat niet zij maar minister Hoekstra van Financiën gaat over het aandeelhouderschap van de Staat in KLM.

Concurrentie

Air France-KLM moet concurreren met prijsvechters als Ryanair en easyJet en met luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Kröger (GroenLinks) waarschuwt voor een race to the bottom die ten koste gaat van personeel, milieu en klimaat.

Luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten krijgen veelal staatssteun. We moeten daartegen op Europees niveau maatregelen nemen, vindt Dijkstra (VVD). Amhaouch (CDA) suggereert dat de Europese Commissie preventief moet ingrijpen. Maar daar is helaas geen overeenstemming over, zegt minister Van Nieuwenhuizen.

Lowcostmaatschappijen als Ryanair overtreden de regels via schijnconstructies, stelt Laçin (SP). Hij spoort de minister aan om daartegen op te treden. De Inspectie SZW grijpt in als daarvoor aanleiding is, antwoordt Van Nieuwenhuizen.

De Kamer stemt op 19 juni over de ingediende moties.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist