Sinds 2009 worden Nederlandse plassen, vaak zandwinputten, minder diep gemaakt om de natuurontwikkeling te stimuleren. Dat hoort te gebeuren met niet sterk verontreinigde baggerspecie. De laatste jaren groeit het vermoeden dat hiervoor ook ernstiger verontreinigde baggerspecie en bodemvreemd materiaal worden gebruikt.

Voor zowel het afvoeren als storten van de grond krijgen bedrijven veel geld. Dat is volgens Laçin (SP) een verkeerde prikkel. Hij wil weten waar dergelijke stortingen hebben plaatsgevonden. Ziengs (VVD) vraagt of de herkomst en de samenstelling van de grond worden geregistreerd.

Van Aalst (PVV) pleit voor een verbod op het invoeren van vervuilde grond. Maar volgens staatssecretaris Van Veldhoven kan dat niet vanwege vrijhandelsafspraken. Zij wil wel proberen om binnenlands hergebruik van grond aantrekkelijker te maken dan import.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit staat toe dat stortgrond 20% bodemvreemd materiaal bevat, zoals bakstenen maar ook plastic. Veel Kamerleden pleiten voor een aanscherping.

  • Van Eijs (D66): verban het plastic

  • Kröger (GroenLinks): let op invasieve diersoorten en gif

  • Laçin (SP): zorg dat de minerale samenstelling de ecologie niet verstoort

100% schone grond acht Van Veldhoven niet realistisch. Maar zij gaat onderzoeken of de milieunormen in het Besluit bodemkwaliteit scherp genoeg zijn en of het toegestane percentage bodemvreemd materiaal verder omlaag moet.

Von Martels (CDA) wijst op een handreiking uit 2010 bij het Besluit bodemkwaliteit. Daarin is vastgelegd dat de import van vervuilde grond zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Die is volgens de CDA'er niet goed nageleefd. Dat is wél het geval, denkt Van Veldhoven, maar ze is bereid om te bekijken of ook de handreiking aanscherping behoeft.

De Kamer stemt op 19 juni over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist